Grunwaldzka Akademia Miecza

Główne założenia Grunwaldzkiej Akademii Miecza


W projekcie Grunwaldzka Akademia Miecza uczestniczyć będą młode osoby z płn-wsch PL oraz Kowna LT - w sumie 40 osób. GAM wprowadzi młodzież w świat średniowiecza, nie tylko poprzez wykłady, debaty, warsztaty, ale także specjalne pokazy. Młodzież odkryje, jak wiele dzieliło na przełomie XIV i XV wieku PL i LT, co je złączyło, jakie wartości były fundamentem pózniejszej unii, odnosząc to do czasów dzisiejszych. Kolejnym etapem będa˛ warsztaty średniowiecznych metod walki oraz tańca. Zajęcia będą otwarte, aby przybliżyć wszystkim chętnym arkana ruchu rycerskiego, w którym brakuje młodych ludzi. Celem projektu jest dostarczenie młodzieży wiedzy i przekazanie umiejętności niezbędnych do samodzielnej aktywności na wszystkich płaszczyznach w ruchu rekonstruktorskim. Projekt ma służyć wymianie doświadczeń, a także dać możliwości do podzielenia się˛ atutami, które są˛słabością˛drugiej strony (LT - silna rekonstrukcja w zakresie kultury, PL - dobrzy trenerzy walk rycerskich). Zdobyte umiejętności służyć mają społeczności lokalnej.
Zorganizowana zostanie wizyta studyjna. W terminie styczeń -kwiecień zostaną˛ zorganizowane 4 trzydniowe obozy. Każda z grup (PL, LT) przygotowywać się˛ będzie do nich samodzielnie, według ustalonej tematyki. Podczas obozów nastąpi wymiana wiedzy i doświadczeń . W tematyce wymagającej wsparcia zewnętrznego swoimi umiejętnościami podzielą się eksperci. Wykorzystany zostanie szereg metod - dyskusje, praca ze zdjęciami, praca z komputerem, praca z rekwizytami (replikami), prezentacje multimedialne, warsztaty, pokazy. Uczestnicy projektu uzyskają wiedzę, jak prowadzić własne bractwo rycerskie, poznają zasady turniejów, pozyskają kontakty w środowisku rekonstruktorskim. Poszerzą także swoją wiedzę z zakresu uniwersalnych wartości średniowiecza, odnosząc je do czasów dzisiejszych. Nowi rycerze wzbogaca˛ lokalną kulturę, organizując turniej i występując podczas festynów. Taki charakter będzie miał ostatni obóz, w formie turnieju podsumowując cały projekt.