Taniec

Każdy rycerze powinien nie tylko dobrze walczyć, ale również znać dworskie maniery. W naszej Akademii kładziemy nacisk także na ten aspekt rekonstrukcji. Podczas czterech obozów nasi kadeci wezmą udział w kilkudziesięciu godzinach lekcji tanecznych oraz wykładach i warsztatach związanych z dawnym tańcem.

 

saltagladius

Za ten aspekt Akademii odpowiadać będzie bractwo Salta Gladius, zajmujące się m.in. rekonstrukcją tańców. Pośród wielu aktywności bractwa odnajdziemy także badania na temat kultury i rekonstrukcji średniowiecznych strojów. Bractwo ma zasięg międzynarodowy, a jego członkowie uczestniczyli w wielu festiwalach na Litwie i zagranicą, w tym w zajęciach i warsztatach w ramach wielu międzynarodowych projektów. Członkowie bractwa opierając się na wielu bezpośrednich i pośrednich źródłach, w tym archeologicznych, starają się odtwarzać zachodnioeuropejskie oraz litewskie stroje. Liderami bractwa jest małżeństwa Rasa Kasperienė and Deividas Kasperas.